Egzamin z IE - WIGE 2011 UEP

Będzie dobrze


przed egzaminem

Forum Wątki Posty Ostatni post
4 18 Opracowane pytania
2011-01-29 12:56:31 przez Krzych

Egzamin z IE - pytania zostaną dodane i udostępnione po podaniu ich przez prof.

Forum Wątki Posty Ostatni post

pytanie 1:

Proszę porównać dane i informacje.
1 2 Proszę porównać dane i informacje.
2011-01-20 19:24:53 przez Krzych

pytanie 2:

Proszę omówić poszczególne sposoby postrzegania informacji w ekonomice informacji.
1 2 Proszę omówić poszczególne sposoby postrzegania informacji w ekonomice
2011-01-20 19:35:01 przez Krzych

pytanie 3:

Proszę porównać rolę nadawcy i odbiorcy informacji.
1 2 Proszę porównać rolę nadawcy i odbiorcy informacji.
2011-01-20 19:37:52 przez Krzych

pytanie 4:

Proszę omówić koncepcję relewancji informacji posługując się przykładem wyszukiwarek internetowych.
1 2 Proszę omówić koncepcję relewancji informacji posługując się przykłade
2011-01-20 19:40:52 przez Krzych

pytanie 5:

Proszę omówić różnice w technologiach wykorzystywanych w systemach informacyjnych.
1 5 Proszę omówić różnice w technologiach wykorzystywanych w systemach inf
2011-01-26 16:27:25 przez Pawel

pytanie 6:

Jaka jest rola klienta i serwera w sieci WWW?

(Moderowane przez Pawel)

1 3 Jaka jest rola klienta i serwera w sieci WWW?
2011-01-25 19:01:11 przez afro

pytanie 7:

Jakie problemy w pierwotnej koncepcji WWW powodowały brak możliwości realizacji transakcji biznesowych on-line?

(Moderowane przez Pawel)

1 3 Jakie problemy w pierwotnej koncepcji WWW powodowały brak możliwości
2011-01-25 23:09:07 przez G05Maciej

pytanie 8:

Co to znaczy że protokół HTTP jest bezstanowy?

(Moderowane przez Pawel)

1 2 Co to znaczy że protokół HTTP jest bezstanowy?
2011-01-21 19:20:45 przez Krzych

pytanie 9:

Na czym polega mechanizm cookies i jakie ma zastosowania?

(Moderowane przez Pawel)

1 3 Na czym polega mechanizm cookies i jakie ma zastosowania?
2011-01-26 00:22:45 przez Pawel

pytanie 10:

Proszę opisać budowę URL.

(Moderowane przez Pawel)

1 3 Proszę opisać budowę URL.
2011-01-25 23:20:02 przez G05Maciej

pytanie 11:

Proszę o podanie definicji relacyjnej bazy danych, relacji oraz schematu relacji.

(Moderowane przez Pawel)

1 2 Proszę o podanie definicji relacyjnej bazy danych, relacji oraz schema
2011-01-23 11:40:34 przez Misza

pytanie 12:

Co różni bazę danych od arkusza kalkulacyjnego?

(Moderowane przez Pawel)

1 3 Co różni bazę danych od arkusza kalkulacyjnego?
2011-01-25 23:30:10 przez G05Maciej

pytanie 13:

Proszę naszkicować i opisać związki występujące w modelu związku encji (relacyjne bazy danych).

(Moderowane przez Pawel)

1 2 Proszę naszkicować i opisać związki występujące w modelu związku encji
2011-01-23 11:55:02 przez Misza

pytanie 14:

Dlaczego przeprowadzamy normalizację bazy danych? Proszę wymienić i krótko scharakteryzować cztery postaci normalne bazy danych, ilustrując je przykładami.

(Moderowane przez Igor, Pawel)

1 3 Dlaczego przeprowadzamy normalizację bazy danych? Proszę...
2011-01-25 21:12:14 przez afro

pytanie 15:

Proszę zdefiniować ograniczenia integralnościowe baz danych oraz wymień ich rodzaje.

(Moderowane przez Igor)

1 2 Proszę zdefiniować ograniczenia integralnościowe...
2011-01-23 12:10:27 przez Misza

pytanie 16:

Proszę opisać ewolucję systemów informacyjnych (z rysunkiem).

(Moderowane przez Igor)

1 1 Proszę opisać ewolucję systemów informacyjnych (z rysunkiem).
2011-01-20 11:48:05 przez Igor

pytanie 17:

Proszę omówić różnice między systemami transakcyjnymi i analitycznymi.

(Moderowane przez Igor)

1 1 Proszę omówić różnice między systemami transakcyjnymi i analitycznymi.
2011-01-20 11:48:50 przez Igor

pytanie 18:

Proszę scharakteryzować hurtownię danych i wskazać jej możliwości w zakresie raportowania.

(Moderowane przez Igor)

1 2 Proszę scharakteryzować hurtownię danych...
2011-01-21 23:24:29 przez Pietro

pytanie 19:

Proszę zdefiniować data mining i wskaż jego rodowód.

(Moderowane przez Igor)

1 2 Proszę zdefiniować data mining i wskaż jego rodowód.
2011-01-22 00:32:14 przez Pietro

pytanie 20:

Na czym polega luka informacyjna (information gap)?

(Moderowane przez Igor)

1 2 Na czym polega luka informacyjna (information gap)?
2011-01-21 21:41:33 przez Pietro

pytanie 21:

Czym różni się nawigowanie od wertowania?

(Moderowane przez Igor)

1 2 Czym różni się nawigowanie od wertowania?
2011-01-21 21:14:21 przez Pietro

pytanie 22:

Czym charakteryzuje się wyszukiwanie informacji?

(Moderowane przez Igor)

1 2 Czym charakteryzuje się wyszukiwanie informacji?
2011-01-25 19:27:21 przez koczaq

pytanie 23:

W jaki sposób odbywa się budowanie indeksu dla wyszukiwarki WWW? Podaj cel i rozwiązanie problemu?

(Moderowane przez Igor)

1 2 W jaki sposób odbywa się budowanie indeksu dla wyszukiwarki WWW?...
2011-01-25 19:34:02 przez koczaq

pytanie 24:

Co to jest relewancja i od czego zależy?

(Moderowane przez Igor)

1 2 Co to jest relewancja i od czego zależy?
2011-01-25 15:27:07 przez Sarl

pytanie 25:

Proszę porównać wyszukiwanie klasyczne (w bibliotekach) do wyszukiwania w sieci Web.

(Moderowane przez Igor)

1 1 Proszę porównać wyszukiwanie klasyczne (w bibliotekach)...
2011-01-20 11:53:31 przez Igor

pytanie 26:

Proszę omówić koncepcję kodowania i dekodowania informacji w telekomunikacji.

(Moderowane przez Igor)

1 2 Proszę omówić koncepcję kodowania i dekodowania informacji...
2011-01-25 15:32:58 przez Sarl

pytanie 27:

Proszę krytycznie omówić założenia GSM.

(Moderowane przez Igor)

1 2 Proszę krytycznie omówić założenia GSM.
2011-01-25 15:42:35 przez Sarl

pytanie 28:

Proszę porównać telewizję cyfrową z analogową jako formę komunikacji.

(Moderowane przez Igor)

1 1 Proszę porównać telewizję cyfrową z analogową jako formę komunikacji.
2011-01-20 11:54:59 przez Igor

pytanie 29:

Jaki są główne sposoby wykorzystania sieci komputerowych? Proszę dla każdego sposobu dokonać dyskusji motywacji jego stosowania.

(Moderowane przez Igor)

1 2 Jaki są główne sposoby wykorzystania sieci komputerowych? Proszę...
2011-01-25 15:51:01 przez Sarl

pytanie 30:

Proszę podać i krytycznie omówić usługi w Internecie.

(Moderowane przez Igor)

1 3 Proszę podać i krytycznie omówić usługi w Internecie.
2011-01-26 19:45:51 przez G05Maciej

pytanie 31:

Proszę omówić przestępstwa w cyberprzestrzeni dotyczące integralności.

(Moderowane przez moczul)

1 2 Proszę omówić przestępstwa w cyberprzestrzeni dotyczące integralności.
2011-01-25 19:44:58 przez koczaq

pytanie 32:

Proszę omówić przestępstwa w cyberprzestrzeni dotyczące zawartości.

(Moderowane przez moczul)

1 2 Proszę omówić przestępstwa w cyberprzestrzeni dotyczące zawartości.
2011-01-25 19:51:48 przez koczaq

pytanie 33

Proszę przedstawić koncepcję dowodu elektronicznego.

(Moderowane przez moczul)

1 2 Proszę przedstawić koncepcję dowodu elektronicznego.
2011-01-25 20:01:11 przez koczaq

pytanie 34:

Proszę omówić koncepcję informatyki śledczej.

(Moderowane przez moczul)

1 2 Proszę omówić koncepcję informatyki śledczej.
2011-01-27 00:14:26 przez TeTaim

pytanie 35:

Proszę omówić sposoby realizacji praw dostępu do systemów informacyjnych.

(Moderowane przez moczul)

1 1 Proszę omówić sposoby realizacji praw dostępu do systemów informacyjny
2011-01-20 11:48:38 przez moczul

pytanie 36:

Proszę omówić miejsce i rolę systemów klasy CRM w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

(Moderowane przez moczul)

1 2 Proszę omówić miejsce i rolę systemów klasy CRM w zarządzaniu przedsię
2011-01-26 10:44:25 przez Sarl

pytanie 37:

Jakie są korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy CRM w przedsiębiorstwie?

(Moderowane przez moczul)

1 1 Jakie są korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy CRM w przedsięb
2011-01-20 11:49:25 przez moczul

pytanie 38:

Proszę omówić zadania i korzyści wykorzystania Call Center w kontaktach z klientami.

(Moderowane przez moczul)

1 1 Proszę omówić zadania i korzyści wykorzystania Call Center w kontaktac
2011-01-20 11:49:46 przez moczul

pytanie 39:

Proszę wymienić i scharakteryzować podstawowe procesy opisywane w modelu SCOR.

(Moderowane przez moczul)

1 1 Proszę wymienić i scharakteryzować podstawowe procesy opisywane w mode
2011-01-20 11:50:07 przez moczul

pytanie 40:

Proszę omówić rolę oraz możliwości i zalety modułu zaawansowanego planowania i optymalizacji APO w łańcuchu dostaw SCM.

(Moderowane przez moczul)

1 1 Proszę omówić rolę oraz możliwości i zalety modułu zaawansowanego ...
2011-01-20 11:50:33 przez moczul

pytanie 41:

Proszę zdefiniować pojęcie procesu biznesowego. Jakie są typy procesów biznesowych?

(Moderowane przez moczul)

1 1 Proszę zdefiniować pojęcie procesu biznesowego. Jakie są typy pro...
2011-01-20 11:51:34 przez moczul

pytanie 42:

Proszę zdefiniować pojęcie Zarządzania Procesami Biznesowymi i omówić jego fazy.

(Moderowane przez moczul)

1 1 Proszę zdefiniować pojęcie Zarządzania Procesami Biznesowymi i om..
2011-01-20 11:52:00 przez moczul

pytanie 43:

Proszę zdefiniować problemy klasycznego BPM i omówić sposób ich rozwiązania.

(Moderowane przez moczul)

1 1 Proszę zdefiniować problemy klasycznego BPM i omówić sposób ich rozw..
2011-01-20 11:52:26 przez moczul

pytanie 44:

Proszę zdefiniować różnicę między systemem informacyjny a informatycznym.

(Moderowane przez moczul)

1 2 Proszę zdefiniować różnicę między systemem informacyjny a informatyczn
2011-01-22 12:56:52 przez Pietro

pytanie 45:

Proszę omówić cykl życia systemu informatycznego i jego fazy.

(Moderowane przez moczul)

1 2 Proszę omówić cykl życia systemu informatycznego i jego fazy.
2011-01-26 12:41:51 przez Krzych

pytanie 46:

Proszę wskazać główne cechy kaskadowego cyklu życia systemu oraz przeprowadzić analizę jego wad i zalet.

(Moderowane przez moczul)

1 2 Proszę wskazać główne cechy kaskadowego cyklu życia systemu oraz...
2011-01-22 13:20:04 przez Pietro

pytanie 47:

Proszę omówić iteracyjne modele cyklu życia systemu na przykładzie modelu przyrostowego.

(Moderowane przez moczul)

1 1 Proszę omówić iteracyjne modele cyklu życia systemu na przykładzie mod
2011-01-20 11:54:59 przez moczul

pytanie 48:

Proszę wskazać i krótko omówić różnicę między weryfikacją a atestowaniem.

(Moderowane przez moczul)

1 2 Proszę wskazać i krótko omówić różnicę między weryfikacją a atestowani
2011-01-22 12:43:47 przez Pietro

pytanie 49:

Na czym polega Test Turinga i co ma udowodnić?

(Moderowane przez moczul)

1 1 Na czym polega Test Turinga i co ma udowodnić?
2011-01-20 11:55:35 przez moczul

pytanie 50:

Proszę omówić eksperyment nazywany chińskim pokojem.

(Moderowane przez moczul)

1 1 Proszę omówić eksperyment nazywany chińskim pokojem.
2011-01-20 11:55:58 przez moczul

pytanie 51:

Proszę podać potencjalne wykorzystanie botów w rzeczywistości gospodarczej.

(Moderowane przez Pawel)

1 1 Proszę podać potencjalne wykorzystanie botów w rzeczywistości gospodar
2011-01-20 11:57:12 przez Pawel

pytanie 52:

Jaka jest różnica pomiędzy podejściem słabej i silnej sztucznej inteligencji?

(Moderowane przez Pawel)

1 1 Jaka jest różnica pomiędzy podejściem słabej i silnej sztucznej inteli
2011-01-20 11:57:31 przez Pawel

pytanie 53:

Jakie cztery nurty możemy wyróżnić w obszarze sztucznej inteligencji? Co jest trudniejsze do osiągnięcia?

(Moderowane przez Pawel)

1 1 Jakie cztery nurty możemy wyróżnić w obszarze sztucznej inteligencji?
2011-01-20 11:57:49 przez Pawel

pytanie 54:

(Moderowane przez Pawel)

1 1 Proszę omówić koncepcję inteligentnego agenta
2011-01-20 11:58:08 przez Pawel

pytanie 55:

Proszę porównać wiedzę ukrytą i jawną.

(Moderowane przez Pawel)

1 1 Proszę porównać wiedzę ukrytą i jawną.
2011-01-20 11:59:28 przez Pawel

pytanie 56:

Jaką rolę może pełnić IT w zarządzaniu wiedzą?

(Moderowane przez Pawel)

1 1 Jaką rolę może pełnić IT w zarządzaniu wiedzą?
2011-01-20 12:02:38 przez Pawel

pytanie 57:

Czym jest system ekspertowy?
1 1 Czym jest system ekspertowy?
2011-01-20 11:57:04 przez Igor

pytanie 58:

Jakie możemy wyróżnić role reprezentacji wiedzy?
1 1 Jakie możemy wyróżnić role reprezentacji wiedzy?
2011-01-20 11:57:28 przez Igor

pytanie 59:

Proszę zdefiniować projekt w kontekście zarządzania projektami.
1 1 Proszę zdefiniować projekt w kontekście zarządzania projektami.
2011-01-20 11:57:49 przez Igor

pytanie 60:

Proszę przedstawić na rysunku i opisać 5 grup procesów zarządzania projektem.
1 1 Proszę przedstawić na rysunku i opisać 5 grup procesów zarządzania...
2011-01-20 11:58:17 przez Igor

pytanie 61:

Co to jest WBS i jakie zasady rządzą jego tworzeniem?
1 1 Co to jest WBS i jakie zasady rządzą jego tworzeniem?
2011-01-20 11:58:48 przez Igor

pytanie 62:

Proszę omówić budowę harmonogramów Gantta.
1 1 Proszę omówić budowę harmonogramów Gantta.
2011-01-20 11:59:16 przez Igor

pytanie 63:

Dlaczego nawet znając pracochłonność zadań tak trudno wyznaczyć konkretne daty realizacji projektu?
1 1 Dlaczego nawet znając pracochłonność zadań tak trudno wyznaczyć...
2011-01-20 11:59:50 przez Igor

pytanie 64:

Proszę omówić IaaS jako model cloud computing.
1 1 Proszę omówić IaaS jako model cloud computing.
2011-01-20 12:00:16 przez Igor

pytanie 65:

Proszę omówić PaaS jako model cloud computing.
1 1 Proszę omówić PaaS jako model cloud computing
2011-01-20 12:00:42 przez Igor

pytanie 66:

Proszę omówić SaaS jako model cloud computing.
1 1 Proszę omówić SaaS jako model cloud computing
2011-01-20 12:02:14 przez Igor

pytanie 67:

Proszę omówić CaaS jako model cloud computing.
1 1 Proszę omówić CaaS jako model cloud computing.
2011-01-20 12:03:25 przez Igor

pytanie 68:

Proszę dokonać dyskusji praw Moore’am Kryder’s i Metcalfe’a uzasadniających model cloud computing.
1 1 Proszę dokonać dyskusji praw Moore’am Kryder’s i Metcalfe’a...
2011-01-20 12:03:52 przez Igor

Informacje o forum

Statystyki forum
Wszyscy użytkownicy: 21
Wszystkie wątki: 72
Wszystkie posty: 131
Informacje o użytkowniku
Ostatnio zarejestrowany: Maxiasty
Użytkownicy online: 0
Goście online: 1

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
Rozpiska kategorii forumowych moment.pl salony fryzjerskie internet lachowice Bramka Sms materace janpol